Modernizace jazykové učebny ZŠ Novoborská

Projekt: Modernizace jazykové učebny ZŠ Novoborská v Praze 9

 

logo

Reg.č. projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002163

Předmětem projektu je realizace drobných stavebních úprav a pořízení dostatečného vybavení pro vybudování jedné nové učebny cizích jazyků, ve které budou pedagogové schopni reagovat na aktuální změny v oblasti vzdělávání, především pak v oblasti vývoje digitálních technologií.

Cílem projektu je zajištění odpovídající kapacity školy pro výuku cizích jazyků dle strategického plánu rozvoje školy a Školního vzdělávacího plánu. Realizací projektu dojde k vybudování nové učebny cizích jazyků, která bude sloužit pro výuku: angličtiny od 4. do 9. třídy, povinně volitelné kombinace mediální výchovy v anglickém jazyce (PVK) od 7. do 8. třídy, druhého cizí jazyka (NJ, FJ, RJ a ŠJ) od 7. do 9. třídy v celkovém rozsahu přibližně 30 hod/týdně.

Přílohy