Místní akční skupina se opět sešla k debatě nad novým zákonem o VZ

loga

 Dne 1. 12. 2016 proběhlo v pořadí již třetí setkání pražské ULG. Úvodní slovo měl koordinátor místní ULG, radní Prahy 9 Zdeněk Davídek, který stručně přiblížil charakter celého projektu. Dalším přednášejícím byl Pavel Pospíšek, referent EU fondů, který v krátkosti představil vývoj projektu, zhodnotil uplynulé mezinárodní setkání konané v Maďarsku a Rumunsku a na závěr načal téma příštího setkání ve španělském Albacete. Témata, o kterých byla v úvodní části řeč, se týkala plánování strategie veřejných zakázek, analýzy veřejných výdajů a implementace sociálních kritérií do zadávací dokumentace výběrových řízení.

Hlavní slovo měla opět Mgr. Marcela Káňová ze specializované advokátní kanceláře Císař, Čéška a Smutný. V její gesci byla následující část setkání, která proběhla formou semináře na téma „Praktické postupy v zadávacím řízení“ a následného workshopu, kdy se účastníci rozdělili do pracovních skupin a řešili zadané praktické úlohy. Během nich se snažili řešit problémy fiktivních veřejných zakázek jak z pohledu zadavatele, tak uchazeče.

Mezi přítomnými byli zástupci MČ Praha 9, místních devítkových základních a mateřských škol, malých a středních podniků, které oslovila Hospodářská komora Praha, s jejíž pomocí byl workshop organizován. Další setkání naší ULG je naplánováno na začátek března 2017, opět dle metodiky místní setkání - mezinárodní setkání ve 14 po sobě jdoucích dnech.

Místní akční skupina se opět sešla k debatě nad novým zákonem o VZ