Mikroklima 2024

Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 9 začíná připravovat letošní, již 16. ročník.

Mikroklima proběhne tradičně v Parku Přátelství na Proseku, a to 6. června 2024, od 9:00 do 18:00 hod.

Návštěvníci se na akci dozví řadu zajímavých informací a novinek v oblasti ochrany životního prostředí, prevence, zdravého životního stylu a bezpečnosti v dopravě, hravou a zábavnou formou, ve venkovním prostředí.

Zatím nám účast přislíbili (postupně bude doplňováno):

 • Armáda ČR, 24. základna dopravního letectva Praha-Kbely (www.zdl.army.cz)
 • Asekol a.s. (www.asekol.cz)
 • Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s. (www.asociaceampi.cz)
 • AVE Pražské komunální služby a.s. (www.ave.cz)
 • Diakonice Broumov, sociální družstvo (www.diakoniebroumov.org)
 • Dům dětí a mládeže Praha 9 (www.ddmpraha9.cz)
 • Ekocentrum Prales - Pražské lesní středisko (www.ekologicka-vychova.cz)
 • EKO-KOM, a.s. (www.ekokom.cz)
 • Ekolamp s.r.o.
 • Elektrowin a.s. (www.elektrowin.cz)
 • H2Ospodař (www.h2ospodar.cz)
 • Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí MHMP (www.praha.eu, portalzp.praha.eu) - poskytnou materiály k ekologické výchově
 • Hvězdárna Ďáblice (www.planetum.cz)
 • Katedra fyziky atmosféry Matematicko-fyzikální fakulty UK (www.mff.cuni.cz)
 • Lesy hl. m. Prahy (www.lhmp.cz)
 • Městská knihovna (www.mlp.cz) + Bibliobus
 • Městská policie hl. m. Prahy (www.mppraha.cz)
 • Mladí ochránci přírody (www.emop.cz)
 • MOdelařina NA Koleně (www.mo-na-ko.cz)
 • Opravme Česko, z.s. (www.opravmecesko.cz)
 • PETMAT z.ú. (www.petmat.cz)
 • Pražské služby a.s. (www.psas.cz)
 • Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (www.pvk.cz) - poskytnou cisternu s pitnou vodou
 • RNDr. František Šusta, Ph.D. se svým psem Verunkou (www.treninkjerozhovor.cz)
 • Toulcův dvůr, z.s. (www.toulcuvdvur.cz)
 • ÚAMK - automobilový a cyklistický trenažer (www.uamk.cz)
 • Výtvarná dílna - bambulky a příze (bambulky.elpopo.cz)
 • Zelený dům Chrudim, z.s.
 • Zvonečník, z.s.

 

Přílohy