Mikroklima 15. 5. 2014

V parku Přátelství se konala úspěšná akce
s několikaletou tradicí zaměřenou na ekologii a životní prostředí
s názvem Mikroklima.  Tuto akci
každoročně pořádá Městská část Praha 9. Hlavním tématem bylo nakládání
s odpady, čistota ovzduší, ochrana zvířat, možnosti šetrné dopravy. Šetrná
doprava i mobilita se týká projektu EU – INVOLVE, který byl představen na této
akci veřejnosti a studentům základních a středních škol, kteří dostali
upomínkové předměty k projektu, brožury a letáčky, na nichž mohou najít
podrobné informace o projektu.