Mezinárodní konference projektu AgriGo4Cities v bulharském Blagoevgradu

Do bulharského městečka Blagoevgrad, jehož zástupci jsou partneři projektu AgriGo4Cities, přijeli na mezinárodní konferenci v termínu 23. - 24. 10. všichni partneři, kteří se aktivně podílejí na tomto projektu financovaném z programu Interreg Danube Transnational Programme. Městskou část Praha 9 zde zastupovali Pavel Pospíšek a Barbara Kvačková. Jak je již v projektu zvykem, dvoudenní setkání se sestávalo z jednoho dne školení, workshopů a prezentací a druhého dne tzv. “study visit”, tedy čerpání příkladů dobré praxe přímo v terénu. Naši zástupci na meetingu prezentovali komunitní zahrádku Paletka, která v rámci tohoto projektu vyrostla na území Prahy 9 a diskutovali další postupy v projektu, který se již pomalu blíží ke svému konci. Posledním a závěrečným meetingem by měla být závěrečná konference v Budapešti, která proběhne v březnu 2019.

Projekt je spolufinancován fondy EU (ERDF, IPA, ENI)