Mezinárodní konference Participatory urban agriculture for inclusive cities

Ve dnech 19. - 21. března proběhne v závěrečná konference projektu AgriGo4Cities. Městská část Praha 9, na jejímž území v rámci tohoto projektu vyrostla komunitní zahrádka Paletka, na této konferenci nemůže chybět a vysílá tedy své zástupce v březnu do Budapešti. Pro více informací sledujte facebookové stránky komunitní zahrádky Paletka nebo nás kontaktujte na email pospisekp@praha9.cz

Projekt je spolufinancován fondy EU (ERDF, IPA, ENI)

https://www.facebook.com/kzpaletka/