Městská část Praha 9 spustila anonymní dotazník ke Strategickému plánu MČ P9

Městská část Praha 9 spustila anonymní dotazník, ve kterém uvítá Vaše podněty, jakým směrem by se měl ubírat její rozvoj. V několika minutách se tak můžete podílet na rozvoji Devítky v následujících letech.  Zapojte se zde:

https://www.click4survey.cz/s4/36010/957d4884

 

 Děkujeme!