Haberlová Zuzana /Svobodní/

  • členka Kontrolního výboru ZMČ P9
  • členka Komise bezpečnostní a protidrogové RMČ P9
  • členka Komise školské RMČ P9
  • členka Komise kultury a sportu RMČ P9
  • členka Komise rozvoje území RMČ P9

kontakty