Frankfurt 10. - 12. 6. 2014

Ve dnech 11. a 12. června 2014 proběhla již šestá pracovní
schůzka zástupců celého týmu projektu INVOLVE. Na jednání se dostavili zástupci
všech partnerů.

Celý první pracovní den se řešily organizační a pracovní
otázky, které se vztahovaly zejména k blížícímu se ukončení projektu.

Jednalo se tedy o výsledcích rozpočtu a jeho úpravách, dále
o dodržení všech pravidel publicity a také o výsledcích a dojmech ze studijních
cest a pracovních setkání. Především se diskutovalo o tom, jak byly tyto schůzky
účinné a co nám přinesly. První den byl zakončen společnou večeří.

Druhý den byly představeny všechny pilotní projekty, kterých
je celkem pět. Prodiskutovali se přínosy těchto projektů organizátorům, jejich
kolegům a spoluřešitelům projektu.

Ve čtvrtek v poledne byla schůzka ukončena a
následovala ještě neformální diskuse.