Důležité upozornění - ochrana ovzduší

V souvislosti s probíhající topnou sezonou vás upozorňujeme na záležitosti týkající se zákona o ochraně ovzduší.
1.  Co nesmíte spalovat naleznete ve vyhlášce č.11/2019 Sb. hl. m. Prahy, plné znění naleznete zde.
2. Nezapomeňte na povinnost provést revizi kotle a komína dle zákona o ochraně ovzduší, plné znění naleznete zde.
2.  Jak správně topit. Příručku  v elektronické podobě najdete na odkazu zde.
3.  Odkaz na aktuální situaci ovzduší v Praze (případné smogové situace) naleznete zde.
4.  Odkaz na dotační program Čistá energie Praha, kde máte možnost požádat o dotaci na výměnu kotle, naleznete zde.

Přílohy