Druhé setkání zájemců o možnosti udržitelné dopravy na Praze 9

 

Dne 15.3. se uskutečnilo setkání zástupců MČ Praha 9 s veřejností, hlavním tématem byly udržitelné způsoby dopravy na Praze 9 v rámci projektu CHESTNUT. Program workshopu by totožný s programem setkání předchozí týden. Tedy, úvodní slovo měl radní Zdeněk Davídek a byli představeni další přednášející – pan Tomáš Rákos a pan Josef Mareš. Projekt CHESTNUT je přímo financován z prostředků evropských fondův rámci dunajského regionu. Cílem je, aby i Praha 9 byla místem, kde se bude rozvíjet udržitelný způsob elektromobility. MČ Praha 9 by se ráda zapojila do systému bikesharingu ve spolupráci s Rekoly. Bližší informace o přednášejících naleznete zde.

Mezi hlavní témata, nad nimiž převzal kontrolu facilitátor pracovního podvečeru Tomáš Rákos z Agendy D21, patřila především: Budování nových přechodů pro choddce u ZŠ Špitálská, Problémy jednosměrek v oblasti Krocínky a Nové stojany pro kola u stanic železniční trati na Praze 9.

Dále účastníci přinášeli hodnotné podněty na témata:

  • Jaká jsou negativa řešení dopravy na území Prahy 9
  • Jaká jsou naopak pozitiva, kde je doprava řešena dobře
  • Jakými podněty a nápady by se dala zmíněná negativa zlepšit či odstranit

 

Jménem ÚMČ Praha 9 děkujeme všem zúčastněným. Data, která ze setkání Radnice sbírá poslouží jako podnětné podklady pro zpracování hlubší analýzy, kterou po její finalizaci rádi zveřejníme pro všechny případné zájemce.

Projekt je spolufinancován fondy EU (ERDF, IPA, ENI)

setkání zájemců