Deváté setkání projektu CHESTNUT ve slovinském Koperu

Ve dnech 12. - 13. února 2019 proběhlo deváté mezinárodní setkání v rámci projektu CHESTNUT, zaměřeného na zlepšení mobility ve městech napříč Evropou. Tentokrát se jednalo o malé městečko Koper ve Slovinsku. Toto projektové setkání nebylo při sepisování projektové žádosti plánováno a do programu konferencí bylo zařazeno na základě usnesení tzv. Steering committee dodatečně kvůli projektové části Work Package 5 - Implementation of Pilot Actions.

 

První den byly diskutovány návrhy projektových partnerů a prezentován pokrok v rámci příslušného work package od doby, kdy se konala minulá konference v Budapešti. MČ Praha 9, jejíž role je v tomto projektu zajistit implementaci systému bike-sharing, v tomto období zajistila instalaci několika stojanů pro tzv. Re-kola na svém území. Rovněž byla řeč o studii proveditelnosti projektu. Za Prahu 9 prezentoval Pavel Pospíšek.

V rámci programu druhého dne byly prezentovány místní konference pro šíření povědomí o projektu, prostor byl věnován projednávání organizačních záležitostí celého projektu, jakými jsou komunikace, publicita a výsledky čerpání rozpočtu.

Závěrečnou konferencí projektu CHESTNUT bude meeting ve slovinském Velenje, který se uskuteční v květnu 2019.

Projekt je spolufinancován fondy EU (ERDF, IPA, ENI)