Další mezinárodní setkání projektu EU Chestnut v Budapešti

 

Ve dnech 2. - 4. října 2018 proběhlo již 8. setkání v rámci projektu CHESTNUT, zaměřeného na zlepšení mobility ve městech napříč Evropou, tentokrát v Budapešti. Šlo o zatím nejdelší a nejnabitější mezinárodní pracovní setkání projektu.

První den prezentovali odborníci na udržitelnou dopravu své výstupy v podobě plánů udržitelného rozvoje dopravy všech měst zapojených do projektu: jaká opatření navrhli a s jakými překážkami se setkali. Za Prahu 9 prezentoval Mgr. Josef Mareš, expert v oblasti strategického plánování rozvoje měst a regionů.

Druhý den byl věnován mezinárodní konferenci o eko-cykloturistice, která probíhala za účasti široké veřejnosti na budapešťské univerzitě Corvinus. Třetí den pak byly prezentovány konkrétní projekty Pilot Actions na podporu udržitelné dopravy, které jednotliví partneři vytvořili. Praha 9 plánuje v rámci svého projektu rozšíření systému Rekola na svém území.

Závěr setkání pak patřil projednávání organizačních záležitostí celého projektu, jako je například komunikace, publicita a výsledky čerpání rozpočtu.

Následující meeting v rámci projektu CHESTNUT zaměřený na zhodnocení Pilot Actions ve všech partnerských městech se uskuteční na přelomu ledna a února 2019.

Projekt je spolufinancován fondy EU (ERDF, IPA, ENI)