Birmingham 4. - 6.3.2013

Představitelé
Městské části Praha 9 se zúčastnili konference k projektu EU – INVOLVE
v Anglii v Birmingamu. Birmingham City Center se nachází
v oblasti tří hlavních železničních stanicích,
Midland Metro a rozsáhlé autobusové sítě. Všichni
účastníci projektu shlédli prezentaci příkladů dobré praxe
v Centro House, byl jim představen region West Midlands a partnerství pro
bezpečnost.  Také jim byl představen
projekt na podporu zaměstnanosti a projekt zaměřen pro děti. Představení
iniciativ na podporu udržitelné dopravy zajímal především představitele Městské
části Praha 9.