29. - 30. 10. 2014 Frankfurt - Finální konference

Ve Frankfurtu nad Mohanem se ve dnech 29. a 30.10.2014 konala závěrečná konference evropského projektu INVOLVE, který je koncipován do OP INTEREG IV.C a je spolufinancován z ERDR. Této konference se zúčastnili zástupci MČ Prahy 9 a ROPID. Po dobu tří let se účastníci (mezi nimi i MČ Praha 9, která si přizvala zástupce organizace Ropid jako dopravní odborníky) scházeli v různých evropských městech, inspirovali se úspěšnými projekty v rámci udržitelné mobility a spolupráce se soukromým sektorem a snažili se je uvádět do praxe ve svých podmínkách. Partnerem tohoto projektu byla i rotterdamská univerzita, jejíž profesoři přispívali svou odborností.

Hlavní témata konference byla následující:

  • Frankfurt a traffiQ (fungování MHD ve Frankfurtu a role organizátora traffiQ)
  • Interregionální kooperace v EU
  • Shrnutí výsledků projektu INVOLVE a představení úspěšně aplikovaných postupů do praxe
  • Vývoj a budoucnost městské mobility (sociologické trendy dnešní společnosti, které ovlivňují dopravní chování)
  • Mobility Management – spolupráce se soukromým sektorem (např. obsluha průmyslových areálů a obchodních center, způsoby motivování zaměstnanců středních a velkých firem k používání ekologické dopravy)

Velmi přínosné bylo i praktické poznání frankfurtské sítě veřejné dopravy, která se pyšní např. funkčními a vzhlednými prvky stavební preference, účelně řešenými přestupními uzly, včetně přestupů hrana-hrana mezi linkami metra a autobusů, či hustou sítí příměstské železnice, která zajišťuje i kvalitní obsluhu centra města.