23. 4.

Pražský deník

Co chystáte?

23.4.2013    Pražský deník    str. 2   Z metropole

    (štr)    Městská část Praha 9   

Jan Jarolím, starosta Praha 9

            „Naše městská část se rozhodla podat návrh na zřízení památkové zóny Starý Prosek a návrh na vymezení ochranného pásma kostela sv. Václava na Proseku. Lokalita Starého Proseka je územím, jehož vysoký potenciál tvoří kombinace zelených ploch a historických staveb.

V této souvislosti a s vědomím, že území je místem zájmu řady investorů a že výstavba s sebou nutně nese další požadavky obyvatel, věnovali jsme mu značnou pozornost a na jeho rekultivaci i značné finanční prostředky. Dalšími financemi přispěla v projektu Parter Starý Prosek také Evropská Unie.“

Zprávy z Prahy 9

Starosta Městské části Praha 9 svolává 14. zasedání Zastupitelstva Praha 9 na dnešek, tedy na úterý 23. dubna 2013 od 16.00 hodin do zasedací místnosti v nové budově radnice. Mezi hlavní body jednání patří rozdělení grantů nad 50 tisíc korun, komplexní rozbor hospodaření městské části za rok 2012 a nebo návrh na prohlášení městské památkové zóny Starý Prosek.

P Praha 9 zve v sobotu 27. dubna 2013 v 10.30 hodin na fotbal. Utká se fotbalový tým SK Praga Vysočany na domácím hřišti s A týmem SK Dolní Chabry. Vedle teplého jarního počasí přiláká sobotní zápas fanoušky Sparty jistě také zajímavým soupeřem. Tým Dolních Chaber je znám tím, že zde čas od času hrají bývalí internacionálové, kteří právě v Dolních Chabrech žijí. Patří k nim třeba Ladislav Vízek, olympijský vítěz z roku 1980.