2. setkání místní akční skupiny

loga

Dne 13. 9. 2016 proběhlo v pořadí druhé setkání pražské ULG. Úvodní slovo měl koordinátor místní ULG, radní Prahy 9 Zdeněk Davídek, kdy stručně představil celý projekt. Řeč také byla o tom, jaké povinnosti z participace pro naší skupiny vyplývají a shrnut byl i obsah minulého mezinárodního meetingu v Lublinu (06/2016).

Poté se mikrofonu chopila Mgr. Marcela Káňová ze specializované advokátní kanceláře Císař, Čéška a Smutný. V její gesci byla následující část setkání, která proběhla formou přednášky na téma „Nesoutěžíme jen o cenu“ a následného workshopu, kdy se účastníci rozdělili do pracovních skupin a řešili zadané praktické úlohy. Během nich se snažili řešit problémy fiktivních veřejných zakázek jak z pohledu zadavatele, tak uchazeče.

Mezi přítomnými byli zástupci MČ Praha 9, místních devítkových základních a mateřských škol, malých a středních podniků, které oslovila Hospodářská komora Praha, s jejíž pomocí byl workshop organizován. Další setkání naší ULG je naplánováno na začátek prosince 2016, ještě před mezinárodním meetingem, který se uskuteční ve španělském Albacete.

2. setkání místní akční skupiny