17.5.2013 - Setkání představitelů ostatních městských částí

Praha 9 se snaží
najít nová řešení dopravy

Městská část Praha 9
přijala partnerství v projektu City Regions, jehož cílem je zlepšit
spolupráci mezi hl.m. Prahou, městskými částmi a regionem Střední Čechy.

V rámci tohoto
projektu Praha 9 zpracovává Generel silniční dopravy Městské části Praha 9 –
návaznost MHD a příměstské dopravy v regionu Severovýchod.

V polovině května proběhla na radnici Prahy 9 schůzka,
na níž se sešli zástupci společnosti ROPID (Regionální organizátor Pražské
integrované dopravy) spolu s představiteli jednotlivých městských částí
Prahy.

Účelem tohoto setkání bylo řešení individuální automobilové
dopravy a MHD severovýchodní oblasti Prahy a možnosti lepšího provázání dopravy
v této lokalitě. Na programu setkání byla například diskuze o možnostech
zlepšení dopravní obslužnosti PID směrem do Prahy, prohloubení integrace
veřejné dopravy do Středočeského kraje, větší zapojení železnice, ale také další
možnosti rozvoje veřejné dopravy, jako je například vlakotramvaj. V tuto
chvíli Praha 9 nechává zpracovat projekt General dopravy, který budou partneři
zapojení do projektu připomínkovat.

Na tomto setkání byl také představen a zmíněn projekt
Involve, který se týká dopravního řešení a dobrého příkladu z praxe od
ostatních evropských států, kteří jsou partnery projektu Involve. Cílem
projektu je udržitelnost a rozvoj veřejné dopravy, což je jednou z  priorit. Tedy zlepšit spolupráci mezi
privátním sektorem a zlepšení veřejné dopravy.