17.10.2013 - Regionální konference

REGIONÁLNÍ KONFERENCE 17. 10. 2013

K
projektu INVOLVE, program INTERREG IV.C se uskutečnila  regionální konference zaměřená na implementování
zkušeností od zahraničních partnerů projektu, především od italských partnerů z
měst Livorno a  Reggio Emilia. Regionální
konferenci pořádala Městská část Praha 9 v souladu s podmínkami
projektu. Akci zahájil manager projektu Ing. Zdeněk Davídek, který
seznámil účastníky s úkoly a konkrétně připravovanými akcemi.

 1. Vzdělávací akce a školení - transfer od
  partnerů Livorno a Reggio Emilia

Dopravní výchova žáků ve spolupráci
s městskou policií MČ P9 se průběžně realizuje v Základních školách
Prahy 9 a
Dětském dopravním hřišti Praha 9 Prosek. Spolupráce Městské policie a dětského
dopravního hřiště bude představena 21. 11. 2013 v dopoledních hodinách na
dětském dopravním hřišti na Proseku partnerům z Velké Británie a
Itálie.  Praktická výuka Městské policie v učebně
s interaktivní tabulí v počítačové místnosti. Pokud bude příznivé počasí
bude ukázána praktická výuka jízdy zručnosti a dodržování silničních pravidel
dětí základních škol.

2. PEDIBUS – transfer od partnera Reggio
Emilia, za spolupráce se základními školami, které
budou mít za každou školu svého koordinátora „pěškobusu“. Pěškobus je v
přípravné fázi, kdy se připravují konkrétní trasy a zkušební provoz pěškobusu
s vybranými rodiči za ZŠ Litvínovská 500.

3.Propagace veřejné dopravy za podpory základních
a mateřských škol – vánoční akce transfer od partnera Livorno se uskuteční
formou vánočních přání pod stromeček.

4.Kulturní akce – vánoční koncert na stanici
metra Střížkov, Vysočanská. MČ P9 ve spolupráci s ROPID, ZŠ, MŠ, Knoflík  a kvintet Wichterle.

  • 21.
   11. 2013  DDH dopravní výchova žáků
   ve spolupráci s Městskou policií.
  • 2. 12.
   2013 Výstava ve vestibulu radnice Prahy 9, vánoční koule či výkresy na
   téma: přání pod stromeček nejen pro mě, ale i svého spolužáka, rodiče,
   město.  
  • 2. 12.
   2013 Mimořádná linka vánočních přání
  • 2. 12.
   2013 Propagace MHD – stanice M Vysočanská
  • 18.
   12. 2013 Propagace MHD – stanice M Střížkov
  • Pěškobus
   – v přípravné fázi, zkušební provoz za ZŠ Litvínovská 500

  Následovala
  diskuse, kdy se účastníci regionální konference vyjadřovali k možnostem a
  využití transferů, časového plánu a doladění úkolů, technických možností
  výstavy vánočních přání.