Jste zde

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Prezident republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 

 

Prezident republiky vyhlásil dne 2.5.2017 termín konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky. Termín sněmovních voleb je stanoven na pátek

20. října 2017 a sobotu 21. října 2017. Hlasování bude probíhat v pátek od 14:00 do 22:00 hodin, v sobotu začíná hlasování v 8:00 hodin a volební místnosti se uzavřou ve 14:00 hodin.

 

Hlasování bude probíhat ve volebních místnostech na území České republiky a ve volebních místnostech, zřízených při zastupitelských úřadech České republiky. Hlasovat lze i na voličský průkaz, o který je třeba požádat písemným podáním, opatřeným ověřeným podpisem voliče, případně v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Písemně nebo elektronicky podaná  žádost musí být doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (13.10.2017) tomu, kdo stálý seznam voličů vede (pro občany Prahy 9 je to ÚMČ Praha 9), nebo osobně do okamžiku uzavření stálého volebního seznamu (18.10.2017 do 16.00 hod.). Voličský průkaz opravňuje k zápisu do seznamu voličů a umožnění volby v libovolném volebním okrsku na území České republiky i v libovolném zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

 

Největší novinkou v technickém zabezpečení letošních voleb je změna volebního místa ve dvou volebních okrscích. Jedná se o okrsky č. 9022 a 9023, které byly při minulých volbách umístěny v Klubu Prosek, Jablonecká 322/2. Z technických důvodů již nemůžeme tento objekt využít pro volby, proto jako nejbližší vhodné místo byly vybrány prostory Polikliniky Prosek, Lovosická 40. Na tuto změnu budeme samozřejmě ještě upozorňovat a voliči, kterých se to bezprostředně dotýká, budou informováni letáčkem, který obdrží do schránek společně s hlasovacími lístky. Podrobný popis okrsků s vyznačenými změnami zveřejníme v zářijovém čísle „Devítky“.

 

Veškeré další podrobnosti a aktuální informace o konání voleb do Parlamentu Poslanecké sněmovny České republiky budeme zveřejňovat v dalších vydáních Devítky a na webových stránkách MČ Praha 9.

 

Pro všechny, kteří se chtějí zapojit do práce v okrskové volební komisi a pomoci se zajištěním zdárného průběhu voleb, otiskujeme přihlášku, kterou je třeba po vyplnění odeslat s označením „VOLBY“ na adresu ÚMČ Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49, Praha 9. Přihlášku lze poslat také elektronicky na     e-mail: cervenkovaj@praha9.cz, nebo předat osobně na radnici pracovnicím infocentra, a to nejpozději do 20. září 2017.  

 

Veškeré další informace, týkající se letošních voleb,  vám rádi poskytnou J. Červenková na tel. 283091124, nebo Mgr. Sýkora na tel. 283091314, nebo můžete využít e-mailu Cervenkovaj@praha9.cz.

 

 

 

 

                                                                                           Mgr. Pavel Sýkora

                                                                                               vedoucí OOS

Přuhláška ke stažení v příloze

 

Související dokumenty