Jste zde

Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - elektronická dražba dne 10.11.2020 v 10:00 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

067 EX 406526/11

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:49720821, Juraj Podkonický
DS: scxg8vg, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, Czech Republic

Původce

Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:49720821, Juraj Podkonický
DS: scxg8vg, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, Czech Republic

Vyvěšeno

30.09.2020

Sejmuto

11.11.2020

Stav

Vyvěšeno