Jste zde

Obvodní soud pro Prahu 9 -2x usnesení - určení data smti

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

62NC101/2018 - null

Oblast

Matrika

Kategorie

Vyhláška k určení data úmrtí

Adresát

Obvodní soud pro Prahu 9, IČ:00024465
DS: g3tabzg, 28. pluku 1533/29b, 100 00 Praha 10, Czech Republic

Původce

Obvodní soud pro Prahu 9, IČ:00024465
DS: g3tabzg, 28. pluku 1533/29b, 100 00 Praha 10, Czech Republic

Vyvěšeno

25.01.2018

Sejmuto

26.02.2018

Stav

Vyvěšeno