Jste zde

Obvodní ředitelství policie Praha III - vyhlášení popisu věcí

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka

KRPA-300389-26/TČ-2019-001374

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Vyhlášení popisu věci

Adresát

Policie České republiky, Služba kriminální policie a vyšetřování
Lupáčova 11, 130 00 Praha - 3

Původce

Policie České republiky, Služba kriminální policie a vyšetřování
Lupáčova 11, 130 00 Praha - 3

Vyvěšeno

08.01.2020

Sejmuto

09.07.2020

Stav

Vyvěšeno