Jste zde

Exekutorský úřad Praha 3 - dražební vyhláška, elektronická dražba dne 25.10.2017 v 10:00 hod.

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka

EX 9118/16-110,111

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Zwiefelhofer Miloslav, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72065699
DS: q3fpa3p, Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5, Czech Republic

Původce

Zwiefelhofer Miloslav, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72065699
DS: q3fpa3p, Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5, Czech Republic

Vyvěšeno

23.08.2017

Sejmuto

26.10.2017

Stav

Vyvěšeno