Jste zde

Exekutorský úřad Praha 1 - dražební vyhláška - 6.2.2018 ve 13:00 hodin

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

146EX 655/15-59,61

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Bulvas Jiří, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72078201, Jiří Bulvas
DS: cehtqyt, Jablonecká 322/72, 190 00 Praha 9

Původce

Bulvas Jiří, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72078201, Jiří Bulvas
DS: cehtqyt, Jablonecká 322/72, 190 00 Praha 9

Vyvěšeno

10.11.2017

Sejmuto

07.02.2018

Stav

Vyvěšeno