Jste zde

Dražební vyhláška dne 18.4.2019 v 11.00 hod

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/012518/2019 INFO 2019

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Ivanko Igor, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66216877, Igor Ivanko
DS: hyeg8iq, Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6

Původce

Ivanko Igor, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66216877, Igor Ivanko
DS: hyeg8iq, Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6

Vyvěšeno

13.03.2019

Sejmuto

19.04.2019

Stav

Vyvěšeno