Jste zde

Jak získat informace o území

Informace o území je možné získat na mapovém portále hl. m. Prahy na adrese http://www.geoportalpraha.cz/

Na adrese http://wgp.urm.cz/georeport/ je možné vygenerovat dokument obsahující limity využití území pro určitý pozemek/pozemky.