Jste zde

Podání žádosti o vyjádření k existenci technické infrastruktury

UtilityReport – získání vyjádření k existenci technické infrastruktury

Podání žádosti o vyjádření k existenci sítí a zařízení technické infrastruktury:

Úvodní stránka systému UtilityReport https://mawis.eu/utilityreport/

Systém je určen k automatickému vytvoření žádostí o vyjádření k existenci sítí a zařízení technické infrastruktury jednotlivým subjektům ve vámi zadaném místě.
Žadatel na základě vyplněného formuláře rozešle elektronickou žádost všem subjektům, kteří jsou pro dané území aktivně zapojeni do služby. Pro ostatní subjekty, kteří prozatím neumožňují příjem žádostí touto formou, jsou vygenerovány PDF soubory pro možnost vytištění a doručení svépomocí. Takto vytvořená žádost je v souladu s platnou legislativou.

Vyjádření k existenci sítí je stanovisko správců technické infrastruktury (TI), kteří mohou mít sítě a zařízení v místě plánované stavby. Obsahuje informaci o tom, zda stavba bude kolidovat s jejich sítěmi či nikoliv. Vyjádření vystavuje správce TI na základě „Žádosti o vyjádření k existenci sítí“, kterou podává žadatel (fyzická nebo právnická osoba), která má zájem se o případné kolizi nebo poloze sítě vůči určitému pozemku informovat. 

Vyjádření může také obsahovat podmínky, které stavebník musí splnit, aby byla při provádění stavby zajištěna ochrana sítě. Správci technické infrastruktury jsou povinni na žádost o vyjádření k existenci sítí reagovat do 30 dnů. Vyjádření je vyžadováno stavebními úřady zejména při stavebním řízení podle stavebního zákona.