Jste zde

Samospráva

Přehled přijatých usnesení z 8. mimoř. jednání Rady MČ Praha 9

11.11.2009
599/09 Jmenování hodnotící komise v rámci VZ „Projektová a inženýrská činnost pro MČ Praha 9“ a „Jednopodlažní nástavba učebnového pavilonu MŠ Novoborská 611, P9“ 600/09

Přehled přijatých usnesení z 18. jednání Rady MČ Prahy 9

11.11.2009
581/09 Rozpočtová opatření v kapitole Kultura 582/09 Převod fin. prostředků z rezervy rozpočtu MČ P9 na financování voleb

Přehled přijatých usnesení ze 17. jednání Rady MČ Prahy 9

11.11.2009
550/09 Zvýšení příspěvku r. 2009 OKD v Praze 9 z jeho výnosů prodeje majetku 551/09 Převod fin.prostředků v rámci rozpočtu kpt.VS z běžných výdajů do investic

Přehled přijatých usnesení ze 16. jednání Rady MČ Prahy 9

11.11.2009
527/09 Snížení rozpočtu MČ P9 roku 2009 o část dotace na výplatu příspěvku na péči 528/09 Převod fin.pr. na realizaci stavby Garáže Lovosická

Přehled přijatých usnesení z 15. jednání Rady MČ Prahy 9

09.11.2009
486/09 Rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za 1. pololetí 2009 487/09 Postup sestavování rozpočtu Městské části Praha 9 na rok

Rada

03.11.2009
{{odbory-list-call-nodate}}