Jste zde

Samospráva

Přehled přijatých usnesení z 1. mimoř.jednání RMČ P9 ze dne 20.1.2010

20.01.2010
24/10 Schválení úhrady kupní ceny bytu č. 1824/8 v bytovém domě čp. 1824, k.ú. Libeň v ul. Čihákova nabyvatelkou pí N. Barylovou prostřednictvím úvěru

Přehled přijatých usnesení z 1. jednání RMČ P9 ze dne 12.1.2010

13.01.2010
1/10 Uzavření dodatku č. 1 k NS na pronájem garáže – Drahobejlova 1601/35 2/10 Povolení splátek dluhu na nájemném za NP p. L. Švarcovi

Přehled přijatých usnesení z 21. jednání RMČ P9 ze dne 15.12.2009

21.12.2009
689/09 Schválení kvalifikační dokumentace na investiční  akci „PARTER STARÝ PROSEK“         699/09

Přehled přijatých usnesení z 11. mimoř.jednání RMČ P9 ze dne 30.11.2009

01.12.2009
696/09 Výběr nejvýhodnější nabídky pro VZ „Rekonstrukce objektu U Svobodárny 16, Praha 9“ 697/09

Přehled přijatých usnesení z 10. mimoř.jednání RMČ P9 ze dne 24.11.2009

26.11.2009
691/09 Smlouva o zajištění Lékařské služby první pomoci 692/09 Povolení splátek dluhu na nájemném s přísl. manž. Knirschovým

Přehled přijatých usnesení z 20. jednání RMČ P9 ze dne 23.11.2009

26.11.2009
656/09 Převod fin.prostředků z HČ na posílení rozpočtu hl.činnosti kap.Kultura 657/09

Přehled přijatých usnesení z 9. mimoř.jednání RMČ P9 ze dne 9.11.2009

26.11.2009
645/09 Žádost ředitelky ZŠ Novoborská o odpis nedobytné pohledávky 646/09

Přehled přijatých usnesení z 19. jednání Rady MČ Prahy 9

11.11.2009
602/09 Zpráva o bezpečnostní situaci na území MČ P9 v průběhu roku 603/09 Rozbor hospodaření MČ P9 za 1.-3. Q r. 2009

Přehled přijatých usnesení z 8. mimoř. jednání Rady MČ Praha 9

11.11.2009
599/09 Jmenování hodnotící komise v rámci VZ „Projektová a inženýrská činnost pro MČ Praha 9“ a „Jednopodlažní nástavba učebnového pavilonu MŠ Novoborská 611, P9“ 600/09