Jste zde

Samospráva

Přehled přijatých usnesení z 15. jednání RMČ P9 ze dne 7.9.2010

10.09.2010
476/10 Rozbor hospodaření MČ P9 za I. pol. 2010 477/10 Přijetí daru od společnosti Outdoor akcent, s.r.o

Přehled přijatých usnesení ze 4. mimoř. jednání RMČ P9 ze dne 24.8.2010

27.08.2010
475/10    Oznámení zadávacího řízení za účelem realizace VZ "Jednopodlažní nástavba učebnového  pavilonu MŠ Šluknovská 328, Praha 9

Přehled přijatých usnesení ze 14. jednání RMČ ze dne 17.8.2010

18.08.2010
434/10 Posílení rozpočtu výdajů kapitoly Vnitřní správa a Zaměstnaneckého fondu 435/10

Přehled přijatých usnesení ze 13. jednání RMČ P9 ze dne 27.7.2010

30.07.2010
401/10 Posílení rozpočtu OS o finanční prostředky na úhrady služeb právníka 402/10

Přehled přijatých usnesení z 12. jednání RMČ P9 ze dne 30.6.2010

01.07.2010
373/10 Zvýšení rozpočtu MČ P9  o příspěvky na akci Předškoláček 374/10

Přehled přijatých usnesení z 11. jednání RMČ P9 ze dne 14.6.2010

15.06.2010
349/10 Rozpočtová opatření v kapitole Vnitřní správa 350/10 Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 o investiční účelovou dotaci z hl.m. Prahy

Přehled přijatých usnesení ze 3. mimoř.jednání RMČ P9 ze dne 8.6.2010

10.06.2010
348/10 Oznámení zadávacího řízení za účelem realizace VZ „Dodání, instalace a zprovoznění městského kamerového a dohlížecího systému pro Prahu 9 ve Vysočanech“ a jmenování...

Přehled přijatých usnesení z 10. jednání RMČ P9 ze dne 1.6.2010

04.06.2010
276/10 Návrh na ocenění občanů "Cenou MČ P9" a "Cenou starosty MČ P9"           277/10 Rozbor hospodaření MČ P9 za I. čtvrtletí 2010