Jste zde

Samospráva

Přehled přijatých usnesení ze 6. mimoř.jednání RMČ P9 ze dne 23.11.2010

23.11.2010
650/10 Svolání 2. zasedání Zastupitelstva MČ P9, vč. návrhu pořadu zasedání 651/10

Složení Rady MČ Praha 9 pro volební období 2014 - 2018

11.11.2010
Ing. Jan Jarolím  /ODS/ – starosta MČ P9 -  zastupuje městskou část navenek - zodpovídá za koordinaci zahraničních vztahů - plní další úkoly vyplývající ze zákona č. 131/2000 Sb...

Přehled přijatých usnesení z 19. jednání RMČ P9 ze dne 3.11.2010

03.11.2010
627/10 Úprava finančního plánu HČ – úprava rozpočtu   628/10 Rozpočtové opatření v oblasti investic

Přehled přijatých usnesení z 18. jednání RMČ P9 ze dne 19.10.2010

22.10.2010
600/10 Zpráva o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 9 v průběhu r. 2010 601/10

Přehled přijatých usnesení ze 17. jednání RMČ P9 ze dne 5.10.2010

22.10.2010
564|/10 Poskytnutí příspěvku ZŠ Na Balabence na opravu 565/10

Přehled přijatých usnesení ze 16. jednání RMČ P9 ze dne 20.9.2010

22.09.2010
528/10 Zvýšení rozpočtu Odboru občansko-správního 529/10 RO v oblasti osobních výdajů zaměstnanců ÚMČ P9 ve III. Q 2010