Jste zde

Samospráva

Přehled přijatých usnesení z 2. mimoř.jednání RMČ P9 ze dne 1.3.2011

02.03.2011
109/11 Odvolání p. Petra Müllera z funkce člena komisí RMČ P9  

Přehled přijatých usnesení z 3. jednání RMČ P9 ze dne 15.2.2011

17.02.2011
51/11 Uzavření smlouvy o dílo na akci „Mateřské školy – Praha 9, zateplení obvodového pláště 52/11 Rozpočet hospodaření MČ P9 na rok 2011

Přehled přijatých usnesení z 2. jednání RMČ P9 ze dne 1.2.2011

04.02.2011
21/11 Finanční vypořádání dotací ze SR za rok 2010 22/11 Rozpočtová opatření v oblasti investic

Přehled přijatých usnesení z 1. mimoř.jednání RMČ P9 ze dne 18.1.2011

20.01.2011
 19/11 Výběr nejvýhodnější nabídky pro VZ „MŠ – P9, zateplení obvodového pláště  20/11

Přehled přijatých usnesení z 1. jednání RMČ P9 ze dne 11.1.2011

13.01.2011
 1/11 Uzavření NS na pronájem NP s MgA. P. Holubem  2/11 Uzavření NS na pronájem NP s pí H. Černou

Přehled přijatých usnesení ze 7. mimoř.jednání RMČ P9 ze dne 27.12.2010

27.12.2010
747/10 Schválení fin. daru pro Římskokatolickou farnost u kostela Krista Krále 748/10

Přehled přijatých usnesení z 21. jednání RMČ P9 ze dne 13.12.2010

16.12.2010
712/10 Zastupování MČ P9 na schůzi „Shromáždění vlastníků členů společenství domu Lovosická 856“ 713/10

Přehled přijatých usnesení z 20. jednání RMČ P9 ze dne 29.11.2010

06.12.2010
655/10 Rozbor hospodaření MČ P9 za I. – III. čtvrtl.2010 656/10 Rozpočtové provizorium fin. hospodaření MČ P9 v I. čtvrtl.2011