Jste zde

Samospráva

Přehled přijatých usnesení z 11. jednání RMČ P9 ze dne 7.6.2011

10.06.2011
303/11 Převod vlastnictví nebytových jednotek (garáží) v objektu čp. 856, ul. Lovosická,k.ú. Prosek, Praha 9 304/11

Přehled přijatých usnesení z 10. jednání RMČ P9 ze dne 24.5.2011

26.05.2011
268/11 Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2011 o grant z rozpočtu hl.m.Prahy na I. program -      Podpora sociálních služeb poskytovaných občanům hl.m.Prahy 269/11

Přehled přijatých usnesení z 9. jednání RMČ P9 ze dne 10.5.2011

12.05.2011
243/11 Převod fin. prostř.z rezervy rozpočtu MČ P9 do rozpočtu kap.Kultura 244/11

Přehled přijatých usnesení z 8. jednání RMČ P9 ze dne 26.4.2011

28.04.2011
216/11 RO – převod fin. prostředků z rezervy rozpočtu MČ P9 do kap. Kultura 217/11

Přehled přijatých usnesení ze 4. mimoř.jednání RMČ P 9 ze dne 19.4.2011

21.04.2011
213/11 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – „MŠ P9- zateplení obvodového pláště“ 214/11

Přehled přijatých usnesení ze 7. jednání RMČ P9 ze dne 12.4.2011

15.04.2011
167/11 Komplexní rozbor hospodaření MČ Praha 9 za rok 2010 168/11 Rozpočtová opatření v rámci ochrany životního prostředí

Přehled přijatých usnesení ze 3. mimoř.jednání RMČ P9 ze dne 5.4.2011

05.04.2011
166/11 Prohlášení náhradníka pí M. Marešovou za člena ZMČ P9