Jste zde

Přehled přijatých usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9 ze dne 28.4.2015

z-15-025-us.pdf
Komplexní rozbor hospodaření MČ P9 za rok 2014
z-15-026-us.pdf
Ponechané nevyčerpané účelové prostředky z rozpočtu hl.m.Prahy z roku 2014 k využití v roce 2015
z-15-027-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2015 o účelové dotace v rámci OPPK na projekt Park Srdce II a na projekt Park Balabenka
z-15-028-us.pdf
Převod vlastnictví byt.jednotky v byt.domě Kolbenova č.p. 635, k.ú. Vysočany
z-15-029-us.pdf
Převod vlastnictví byt.jednotek v byt.domě Kovářská č.p. 1256, k.ú. Libeň
z-15-030-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotky v byt.domě Sokolovská č.p. 226 a č.p. 227
z-15-031-us.pdf
Převod vlastnictví byt.jednotek v byt.domech svěřených MČ Praha 9
z-15-032-usup.pdf
Prodej volných byt.jednotek z majetku MČ Praha 9, umístěných v domech určených usnesením ZMČ Praha 9 k privatizaci
z-15-033-usup.pdf
Revokace usnesení ZMČ P9 č. 11/15 ze dne 10.3.2015
z-15-034-us.pdf
Uzavření kupní smlouvy na odkoupení stavby bez čp/če umístěné na pozemcích parc.č. 610 a 611, včetně ostatních doplňkových staveb, vše v k.ú. Prosek, do vlastnictví HMP, správy MČ Praha 9
z-15-035-us.pdf
Uzavření směnné smlouvy mezi MČ P9 a spol. CRESCON DELTA, s r.o.
z-15-036-us.pdf
Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti PREdistribuce a.s
z-15-037-us.pdf
Zpráva o provedení inventarizace majetku hl.m. Prahy, MČ Praha 9 a příspěvkových organizací jí zřizovaných za r. 2014
z-15-038-us.pdf
Uzavření směnné smlouvy mezi MČ P9 a spol. IPP Invest, s r.o.
z-15-039-usup.pdf
Odpis nedobytných pohledávek na nájemném vč. služeb
z-15-040-usup.pdf
Povolení splátek dluhu na zbytku nákladů řízení pí Ivetě Trnobranské
z-15-041-us.pdf
Poskytnutí měsíční odměny neuvolněným členům ZMČ P9
z-15-042-us.pdf
Rozdělení účelových neinvestičních dotací určených na podporu nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 9, které zajišťují sportovní výchovu dětí a mládeže
z-15-043-us.pdf
Přiznání roční náhrady jízdních výdajů za používání MHD pro členy Zastupitelstva MČ P9
z-15-044-us.pdf
Zápisy z KV a FV ZMČ Praha 9
hlasovani_4._zmc_web.txt
Hlasování