Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, ze dne 23. 2. 2016

z-16-001-us.pdf
Zvolení nové přísedící a znovuzvolení přísedících k Obvodnímu soudu pro P9
z-16-002-us.pdf
Rozpočet Městské části Praha 9 na rok 2016
z-16-003-us.pdf
Návrh na rozdělení finnančních prostředků určených na Granty v r. 2016
z-16-004-us.pdf
Návrh Dodatku č. 2 k darovací smlouvě s FIM Development
z-16-005-us.pdf
Rozdělení účelových neinvestičních dotací určených na podporu nestátních neziskových organizací, působících na území MČ Praha 9, které zajišťují sportovní výchovu dětí a mládeže
z-16-006-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domech svěřených MČ Praha 9
z-16-007-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotky v byt. domě v rámci III. vlny privatizace
z-16-008-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Nemocniční 781
z-16-009-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Na Harfě 694
z-16-010-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě U Svobodárny
z-16-011-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Vysočanská 561-562
z-16-012-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Vysočanská 563-564
z-16-013-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Vysočanská 565-566
z-16-014-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Vysočanská 567-568
z-16-015-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Vysočanská 569-570
z-16-016-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Vysočanská 571-572
z-16-017-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Vysočanská 573-574
z-16-018-usup.pdf
Převod vlastnictví nebytové jednotky v budově čp. 856, ul. Lovosická, k.ú. Prosek, P9
z-16-019-us.pdf
Nevyužití předkupního práva ve smlouvě o převodu byt.jednotky č. 635/9 v domě čp. 635 v ul. Kolbenova, k.ú. Vysočany
z-16-020-us.pdf
Revokace usnesení č. Us ZMČ 36/15 ze dne 28.4.2015, kterým bylo schváleno zřízení věcného břemene ve prospěch PREdistribuce, a.s., k pozemkům parc.č. 433, parc.č. 1932/2 a parc.č. 1934/2 v k.ú. Vysočany
z-16-021-us.pdf
Svěření pozemku v k.ú. Střížkov z vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ Praha 9
z-16-022-us.pdf
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky a Darovací smlouvy mezi MČ Praha 9 a společností YIT Stavo s.r.o.
z-16-023-us.pdf
Záměr směny pozemků v k.ú. Prosek mezi MČ Praha 9 a společností TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s.
z-16-024-usup.pdf
Uzavření Rámcové smlouvy o spolupráci Projekt "Bytový komplex Krejcárek" mezi MČ P 9 a Ing. Mojmírem Kučerou a společností BISTROFF a JOHNSON, a.s.
z-16-025-us.pdf
Záměr na uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a nájemní smlouva mezi MČ Praha 9 a BILLA,spol.s r.o
z-16-026-us.pdf
Poskytnutí měsíční odměny neuvolněným členům ZMČ P9
z-16-027-us.pdf
Zásady a stanovení paušální hodinové částky pro poskytování náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZMČ P9
z-16-028-us.pdf
Informační zpráva o činnosti Rady MČ za II. pololetí 2015
z-16-029-us.pdf
Zpráva o plnění úkolů, uložených v přijatých usneseních ZMČ P9 ke dni 9. 2. 2016
z-16-030-us.pdf
Zápisy z KV a FV ZMČ P9
hlasovani_web.txt
Hlasování