Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, ze dne 29. 11. 2016

z-16-097-us.pdf
Rozbor hospodaření MČ Praha 9 za III. čtvrtletí 2016
z-16-098-us.pdf
Rozpočtové provizorium finančního hospodaření MČ P9 v I. Q r. 2017
z-16-099-us.pdf
Vyhlášení Grantových programů MČ Praha 9 na rok 2017
z-16-0100-us.pdf
Přijetí finančního daru od společnosti Rokytka Park B2 group, s.r.o.
z-16-0101-us.pdf
Poskytnutí věcného daru hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy
z-16-0102-us.pdf
Změna textu Zásad prodeje bytů z majetku MČ Praha 9
z-16-0103-us.pdf
Změna textu Zásad prodeje volných bytů z majetku MČ Praha 9
z-16-0104-us.pdf
Převod vlastnictví byt.jednotek v byt.domě Jablonecká č.p. 352/37 - č.p. 353/35, k.ú. Střížkov, P9
z-16-0105-us.pdf
Převod vlastnictví byt.jednotek v byt.domě Jablonecká č.p. 354/33 - č.p. 355/31, k.ú. Střížkov, P9
z-16-0106-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví byt.jednotek v byt.domě Jablonecká č.p. 358/25 - č.p. 359/23, k.ú. Střížkov, P9
z-16-0107-us.pdf
Převod vlastnictví byt.jednotek v byt.domě Jablonecká č.p. 360/21 - č.p. 361/19, k.ú. Střížkov, P9
z-16-0108-us.pdf
Převod vlastnictví byt.jednotek v byt.domě Jablonecká č.p. 362/17 - č.p. 363/15, k.ú. Střížkov, P9
z-16-0109-us.pdf
Převod vlastnictví byt.jednotek v byt.domě Jablonecká č.p. 364/13 - č.p. 365/11, k.ú. Střížkov, P9
z-16-0110-us.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v byt. domě v rámci II. vlny privatizace
z-16-0111-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytových domech vytipovaných k výstavbě půdních bytů po provedené vestavbě bytů
z-16-0112-us.pdf
Odejmutí oprávnění MČ Praha 9 hospodařit s majetkem, který jí byl svěřen do správy
z-16-0113-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví nebytové jednotky v budově č.p. 856, ul. Lovosická
z-16-0114-us_redigovano.pdf
Povolení splátek dluhu panu Václavu Herynkovi
z-16-0115-us.pdf
Schválení Rámcové smlouvy o zajištění veřejných služeb a Smlouvy o výpůjčce
z-16-0116-us.pdf
Informace k objektu čp. 2 na pozemcích č. parc. 9/1 , 9/2 a 10 včetně garáží a zpevněných ploch v k. ú. Prosek, Praha 9, ul. Na Proseku, známá jako hostinec U Brabců
z-16-0117-us.pdf
Zápisy z KV a FV ZMČ P9
hlasovani_web.txt
Hlasování