Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, ze dne 21. 6. 2016

z-16-061-us.pdf
Rozbor hospodaření MČ Praha 9 za I. čtvrtletí 2016
z-16-062-us.pdf
Zvýšení rozpočtu Městské části Praha 9 roku 2016 o převod 100% podílu Městské části Praha 9 na celkové daňové povinnosti hl.m.Prahy na DPPO za zdaňovací období roku 2015 a dodatečné daňové povinnosti DPPO hl.m.Prahy
z-16-063-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Vysočanská 565-566, Praha 9
z-16-064-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Vysočanská 567-568, Praha 9
z-16-065-usup.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Vysočanská 569-570, Praha 9
z-16-066-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Vysočanská 573-574, Praha 9
z-16-067-usup.pdf
Prodej volných bytových jednotek z majetku MČ P9, umístěných v domech určených usnesením ZMČ P9 k privatizaci
z-16-068-usup.pdf
Převod vlastnictví nebytové jednotky v objektu garáží ul. Lovosická čp. 856, k. ú. Prosek, Praha 9
z-16-069-us.pdf
Svěření pozemků v k.ú. Střížkov z vlastnictví hl. m. Prahy do správy MČ P9
z-16-070-us.pdf
Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s. k pozemku parc.č. 516/4 v k.ú. Střížkov
z-16-071-us.pdf
Schválení transformace Střediska sociálních služeb MČ Praha 9 na právní formu ústavu a schválení zakládací listiny ústavu Sociální služby Praha 9, z. ú.
z-16-072-us.pdf
Udělení ocenění významným osobnostem Městské části Praha 9
z-16-073-us.pdf
Schválení žádosti o podporu projektu "Nástavba MŠ Veltruská"
z-16-060-us.pdf
Schválení Memoranda o vzájemné spolupráci ohledně protipovodňových opatření na vodním toku Rokytka
z-16-074-us.pdf
Zápisy z KV a FV ZMČ Praha 9
hlasovani.txt
Hlasování