Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 9. jednání Rady MČ Prahy 9

247/09

Uzavření dodatku č. 1 k NS – D. Kostelecký a dodatku č. 1 k NS – N. Nodia

248/09

Povolení splátek nedoplatku pí Z. Rosenbaumové

249/09

Pronájem 4 lůžek na ubytovně U Svobodárny 12/1110, Praha 9

250/09

Udělení plné moci firmě TOMMI-holding, s.r.o

Příloha 1

Plná moc

251/09

Uzavření nové NS k bytu na dobu neurčitou s manž. Hlavatými

252/09

Udělení výjimky při prodeji bytu, přiděleného z veřejného zájmu

253/09

Uzavření nové nájemní smlouvy k bytu s Poliklinikou Prosek a.s.

254/09

Vyřazení žádosti o pronájem obecního bytu z evidence žadatelů ze soc.-zdr.hlediska pí S.Plíškové

255/09

Uzavření nájemní smlouvy k bytu s p. Pavlínou Millerovou

256/09

Uzavření dodatků k NS p. M. Čámským, sl. V. Vlasákovou, p. J. Levým, pí. G. Vágenknechtovou, p. J. Novotným a pí. J. Antonyovou

257/09

Ukončení NS dohodou k bytu č. 22, Vysočanská 555/67, P9 a uzavření nové NS k bytu č. 2, Jablonecká 361/19, P9 s p. Bc. V.Vokurkovou –Koškovou

258/09

Petice na zrušení venkovní terasy pivnice Bella

259/09

Udělení výjimek a zvýšení rozpočtu dětí ve třídách MŠ zřízených MČ P9 pro šk. rok 2009/2010

Příloha 1

Tabulka

260/09

Zpráva o vyřizování stížností, podnětů a petic za I. čtvrtl. 2009

261/09

Zpráva o výsledcích řádných kontrol za I. čtvrtl.2009

Příloha 1

Zpráva

262/09

Schválení „Smlouvy o spolupráci“ s Národním muzeem při přípravě a realizaci Výstavy „100 let vysočanského fotbalu“

263/09

Změna ve funkci tajemníka Komise školské RMČ P9

264/09

Rozdělení úkolů, vyplývajících z přijatých usnesení 14.ZMČ P9

265/09

Doplnění Komise pro zpřístupnění Proseckého podzemí