Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 5.mimoř. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 30.8.2016

r-16-467-us.pdf
Navýšení a změna rozpočtu investic OŠEF ÚMČ P9
r-16-468-us.pdf
Výběr nejvýhodnější nabídky na realizaci VZ „Výstavba pavilonu při ZŠ Špitálská“
r-16-469-us.pdf
Svolání 11. zasedání ZMČ P9, vč. návrhu pořadu zasedání
r-16-470-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ P9 r.2016 o fin.prostř na zajištění bydlení pro azylanty