Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 5. mimoř. jednání Rady MČ Prahy 9

392/09

Uzavření partnerství k projektu předkládanému v rámci OPPA

393/09

Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti STAVEG Garáže Lovosická, s.r.o. o změně zakladatelské listiny společnosti

394/09

Informace – vyhodnocení monitoringu dodržování pravidel pro umístění předzahrádek dle usn. RMČ P9 č. 236/09 ze dne 27.4.2009 u předzahrádky pivnice Bella

395/09

Žádost o povolení vyřazení majetku OKD Praha 9