Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 3.mimoř.jednání Rady MČ P9 ze dne 1.8.2016

r-16-419-us.pdf
Udělení souhlasu s postoupením smluv o nájmu pozemku parc.č. 515/29 v k.ú. Střížkov a pozemku parc.č. 1908/14 v k.ú. Vysočany
r-16-420-us.pdf
Schválení změny Zásad pronajímání bytů za smluvní nájemné za 1.měsíc nájemního vztahu bez služeb v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy-svěřených m.č. Praha 9 formou výběrového řízení