Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 1. mimoř. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 17.3.2016

r-16-138-us.pdf
Uzavření smlouvy o budoucí změně smlouvy mezi MČ Praha 9 a BILLA, spol. s r.o.