Jste zde

Odbor výstavby a územního rozvoje (OVÚR)

Činnost odboru spočívá ve výkonu státní správy i samosprávy na území správního obvodu Praha 9.
Správní obvod Praha 9 je tvořen územím městské části Praha 9.
Území městské části Praha 9 zahrnuje celé katastrální území (k. ú.) Prosek, téměř celé k. ú. Vysočany a Hrdlořezy, část k. ú. Hloubětín, Libeň a Střížkov a několik parcel k. ú. Malešice. Viz mapka.  

Odbor je orgánem státní správy na úseku výstavby a územního rozhodování (stavebním úřadem) a to v rozsahu daném zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhláškou č.55/2000 Sb. Hl. m. Prahy (Statut Hlavního města Prahy) v platném znění.

Odbor vykonává:

  • funkci stavebního úřadu podle stavebního zákona a podle Statutu hl. m. Prahy pro území městské části Praha 9
  • funkci speciálního stavebního úřadu podle zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění pro místní komunikace na území městské části Praha 9
  • funkci speciálního stavebního úřadu podle zákona č.254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) v platném znění pro vodohospodářské stavby na území městské části Praha 9

V oblasti samosprávy odbor zajišťuje podklady pro její činnost.

 

Kontaktní informace

POŠTOVNÍ ADRESA

Městská část Praha 9, Úřad městské části,
Odbor výstavby a územního rozvoje
Sokolovská 14/324
180 49  Praha 9 - Vysočany 

IČ: 00063894,  DIČ: CZ00063894

ÚŘEDNÍ HODINY

pondělí a středa, 8:00 – 18:00, v době polední přestávky je provoz omezen s ohledem na zastupování úředníků