Jste zde

Oddělení správy daní a poplatků

 Spravuje místní poplatky ze psů, z ubytovací kapacity, za lázeňský nebo rekreační pobyt a ze vstupného. Rozhoduje o vydání, změně nebo zrušení povolení k umístění herního prostoru, registruje ohlášení hazardních her Vymáhá daňové nedoplatky na místních poplatcích a nedoplatky na pokutách uložené jednotlivými odbory ÚMČ Praha 9.

Zpracování osobních údajů

Účel zpracování – místní poplatky

Kategorie osobních údajů – jméno, příjmení, datum narození, bydliště, osoby příbuzné, podpis, e mail, datová schránka, zaměstnavatel, číslo bankovního účtu, číslo OP, potvrzení o přiznání důchodu, zdravotní způsobilost

Kategorie subjektů osobních údajů – plátci poplatků, dlužníci, poddlužníci

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9, subjekty v souladu se z.č. 280/2009 Sb., daňový řád

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Nejčastějsí situace k vyřízení v rámci agendy tohoto odboru

Poplatník je povinen nejméně týden před konáním akce (v případě pravidelně se...
Poplatník je povinen nejméně týden před konáním akce (v případě pravidelně se...
Daňové nedoplatky na místních poplatcích a nedoplatky na pokutách uložených...
Daňové nedoplatky na místních poplatcích a nedoplatky na pokutách uložených...