Jste zde

Oddělení správy daní a poplatků

 Spravuje místní poplatky ze psů, z ubytovací kapacity, za lázeňský nebo rekreační pobyt a ze vstupného. Rozhoduje o vydání, změně nebo zrušení povolení k umístění herního prostoru, registruje ohlášení hazardních her Vymáhá daňové nedoplatky na místních poplatcích a nedoplatky na pokutách uložené jednotlivými odbory ÚMČ Praha 9.

Nejčastějsí situace k vyřízení v rámci agendy tohoto odboru

Poplatník je povinen nejméně týden před konáním akce (v případě pravidelně se...
Daňové nedoplatky na místních poplatcích a nedoplatky na pokutách uložených...
Poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v Praze za...
Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která...