Jste zde

Označení vozidla ZTP pro bezplatné parkování na invalidních místech

Vlastním průkaz ZTP a potřeboval bych označení vozidla, abych mohl bezplatně parkovat na vyhrazených invalidních místech.

O vydání označení vozidla pro těžce postiženou osobu je možné požádat na sociálním odboru (O vydání označení vozidla pro těžce postiženou osobu je možné požádat na sociálním odboru (u Bc. Radky Puchýřové, kancelář č. 331, tel. 283 091 413). Pokud jste držitelem průkazu mimořádných výhod ZTP nebo ZTP/P, máte nárok na vydání zvláštního označení vozidla, které smí být používáno jen na vozidle, které právě zajišťuje přepravu postižené osoby. Označení musí být umístěno na viditelném místě, aby bylo zřejmé, že vozidlo přepravuje postiženou osobu.

Osoba, která má přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně, může také požádat na odboru životního prostředí o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě trvalého bydliště.

Související odkazy