Jste zde

Prohlášení Hygienické stanice hl. m. Prahy

Hygienická stanice hl. m. Prahy: Informace k výskytu legionel v teplé vodě v objektu Vysočanská 561/63, Praha 9 - Prosek
Na základě stížnosti obyvatel na rezavé zabarvení vody provedla Hygienická stanice (HSHMP) odběr teplé vody v objektu Vysočanská 561/63, Praha 9 – Prosek.
Výsledky vyšetření prokázaly vysoký obsah legionel 12 000 KTJ/100 ml. (Doporučená hodnota je max. 100 KTJ/100 ml.)
HSHMP požádala výrobce teplé vody Pražskou teplárenskou, a. s. (PTAS) o informování spotřebitelů o této skutečnosti a o desinfekci rozvodů teplé vody všech objektů zásobených ze stejné výměníkové stanice, která dodává teplou vodu pro objekt Vysočanská 561/63 (blok ulic Veltruská, Vysočanská, Litvínovská a Litoměřická).
PTAS předložila HSHMP výsledky vyšetření teplé vody, které provedla akreditovaná laboratoř na výstupu teplé vody z výměníku i na vratce (přivádí teplou vodu ze zásobených objektů zpět do výměníku k dohřátí) teplé vody do výměníku. Legionela v těchto vzorcích teplé vody již nebyla detekována.
Z těchto výsledků vyplývá, že prokazatelně kontaminovány jsou rozvody pouze uvnitř objektu Vysočanská 561/63 (jeden vchod).
HSHMP přesto trvá na desinfekci rozvodů teplé vody všech potenciálně dotčených objektů.

Desinfekce teplé vody byla zahájena v pátek 18. 9. 2015 v 8:30 hodin. Desinfekční prostředek: oxid chloričitý