Jste zde

Komunikace úředníků se sluchově postiženými občany

Efektivnější komunikace mezi úředníky a osobami se sluchovým postižením

V půli listopadu 2010 absolvovalo na 20 pracovníků Úřadu městské části Praha 9 převážně odboru sociálního, ale také občansko správního a odboru školství bezplatný seminář k problematice osob se sluchovým postižením pořádaným Asociací organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel - ASNEP. Osvojili si zásady komunikace s osobami se sluchovým postižením, prohloubili si znalosti legislativy v této problematice, a v neposlední řadě se naučili používat indukční smyčky, pomůcky pro sluchově postižené osoby, jimiž je úřad nově vybaven.