Jste zde

Pozvání do Galerie 9 od 1. 6.

„10 za 10 - srdečné pozdravy z Kielc“: pod tímto titulem prezentuje v pražské Galerii 9 své práce desítka svatokřížských umělců, kteří činně působí u nás i mimo náš region, a z nichž každý dosáhl řady uměleckých úspěchů.

Na výstavu deseti polských autorů jsme vás zvali, ale invaze koronaviru udělala čáru přes rozpočet také nám. V pondělí 16. března jsme místo vernisáže Galerii 9 uzavřeli a od té doby za staženými žaluziemi výstava tiše visí a trpělivě čeká na své návštěvníky. Musím říci, že je krásná. Zajímavá, barvitá, inspirující, s širokým rejstříkem témat, technik, žánrů i přístupů k tvorbě. Najdete tu plátno, papír, bronz i mramor, digitální tisk i textil, techniky klasické i obohacené nejnovějšími technologiemi. Společným jmenovatelem je dokonalé řemeslo. A pokud jste plus minus mého věku a také jste si kdysi v prehistorii chodili do Polské kutury na rohu Jindřišské a Václaváku kupovat gramofonové desky a obdivovat polské plakáty, můžete se přijít přesvědčit, že ani mladí polští výtvarníci se skvělé tradici vynikající polské plakátové tvorby nikterak nezpronevěřují.

Držme si palce, abychom mohli 1. června otevřít. Těšíme se na vás!

Eva Kořánová

 

V kieleckém výtvarném prostředí hrají prim malíři, proto jsou na výstavě zastoupeni čtyřmi jmény. JOANNA BISKUP-BRYKCZYŃSKA, malířka a kreslířka, prezentuje své rafinované obrazy, jejichž podstatou jsou poklidné kompozice, vychutnaná, silná monochromatická malířská materie, držená v ušlechtilých šedích, jemné náznaky forem, místy slova vystřižená z novin, vlepená do struktury jak materiální, tak obsahové.

Další malířka, MAGDALENA LEŚNIAK, hledá zřídla inspirace ve světě významů a forem svázaných s předměty, našimi běžnými přáteli. Nevelké obrázky různých tvarů, na nichž „portrétuje“ jednotlivé věci  každodenního – nebo také neobvyklého - použití nebo fragmenty domácích prostor, obvykle spojuje v konstelace, které odrážejí epizody jejího života, stavu emocí, podstatných událostí. Malby – realistické a zároveň minimalistické i syntetické – se spojují ve struktury abstraktních, komplikovaných a formálně velmi efektních tvarů.

Do prostoru vstupuje ve svých malířských kompozicích také IWONA STACHURA: tvůrčí analýza schématického tvaru domu je výchozím prvkem k malířskému popisu harmonie barev rytmů, světla. Zamýšlená modulárnost tématicky shodných prvků dává možnost kompozice menších i větších celků, pokaždé jiných a jinak působících na diváka.

Malířské a grafické práce, jejichž autorem je RAFAŁ URBAŃSKI, se opírají o formu a zakódovaný obsah kódů QR. Drobné monochromatické čtverce, poskládané do větších či menších čtvercových zápisů QR, organizují vnitřní prostor obrazů a vnucují jim rytmus své geometrické struktury. Nejsou jen prvkem kompozice: každý z nich kóduje určitý obsah, který lze přečíst pomocí speciální aplikace, což výrazně rozšiřuje jejich význam a skryté poslání.

Poslední z malířů, který se však věnuje také grafice a kresbě, MAREK WAWRO, se ve svých pracích dotýká skutečnosti dvojím způsobem: bezprostředně a doslovně užitím fotografie, a také prostřednictvím emocí, vržených na plátno během spontánního aktu malířské tvorby. Tématem, zvažovaným autorem dlouhá léta, je tajemství lidské existence, náležitost člověka jak k pomíjivému světu hmoty, tak k nadčasovému světu ducha a ideí.

Dvě grafičky prezentují dva různé způsoby využití grafických technik i výrazových prostředků. MONIKA CYBULSKA je autorkou výrazově silných společensky angažovaných plakátů, bezprostředně odrážejících politický diskurs v Polsku. Jejich poslání je podtrženo formou: plochými siluetami postav, černým, rozhodným písmem hesel, ostrými barvami. TERESA ANNA ŚLUSAREK je grafickou experimentátorkou, spojující ve svých dílech linoryt, vystřihovánky, originální formy digitálního tisku i kresbu. V jejích grafikách se často objevují motivy hor, abstraktních fraktálů, a někdy i fotograficky vkopírovaná lidská postava.

Barvu, abstraktní kresbu, ale i konkrétní materiál čerpaný z bohatství přírody využívá ve svých originálních kolážích a textilní tvorbě TAMARA MAJ. Její umělecké tkaniny – dlouhé, poloprůhledné – budí asociace s čímsi organickým, měkkým, domácím. Vyzařují různé nálady autorky a její křehké emoce, pečlivě všité a vpletené do hotových struktur prolamovaných látek.

Silné zázemí kieleckých sochařů reprezentují dva. Autor četných pomníků a soch, portrétů i komorních plastik v mnoha sochařských materiálech SŁAWOMIR MICEK prezentuje figurální bronzové kompozice. Prodloužené, štíhlé, schematicky traktované lidské postavy vytvářejí v prostoru plastickou expresivní kresbu, jejíž literární obsah je zapsán řečí těla: hrou gest, dotyků, postojů, směrů pohledů i vzájemných vztahů.

DAWID SZLUFIK je virtuos práce s kamenem. Jeho neobvykle precizní  hyperrealistické sochy jsou po vzoru mistrů vytesány z mramoru. Autor se zdánlivou lehkostí vydobývá z tvrdého materiálu jemné detaily, drobounké prvky, budící úžas znalců i milovníků umění, a nezapomíná na vybavení svých děl srozumitelným vzkazem – někdy vtipným, jindy pokryteckým.

Desítka kieleckých a svatokřížských tvůrčích individualit nestačí přiblížit naše prostředí v celé jeho rozmanitosti a originalitě. Ale jistě stačí vzbudit zájem, upoutat a ukázat, že v nevelkém polském městě Kielce (podle posledních údajů 183 760 obyvatel) lze najít dobré umění, lákavé pro každého. Pevně doufáme, že i pro obyvatele velké a krásné Prahy.

 

Stanisława Zacharko-Łagowska,
ředitelka Galerie BWA Kielce,
kurátorka výstavy