Jste zde

Pozvání do Anglického gymnázia ve Vysočanech

Dny otevřených dveří na Anglickém gymnáziu
pro zájemce o studium na gymnáziu jsou připraveny Dny otevřených dveří, konají se ve dnech 25.1. a 20.2.2018.

Prospěchové stipendium Prahy 9 - zajímavá informace pro občany Prahy 9. Nově nabízíme stipendium pro studenty z Prahy 9. Toto nově nabízené stipendium je určeno pro uchazeče o studium ve 3. ročníku, kteří absolvovali základní vzdělávání ve škole v Praze 9. Úroveň slevy je až 50% z výše školného se zvážením studijního potenciálu uchazeče a případným přihlédnutím k finanční situaci rodiny. Stipendium se uděluje zpravidla na dobu 2 let, ale při soustavných vynikajících studijních výsledcích může být prodlouženo na další dva roky. Stipendia Prahy 9 jsou udělována při nástupu do školy. Žádost je třeba podat do 27.4.2018 u koordinátorky přijímacího řízení. Po úspěšném složení přijímacích zkoušek budou probíhat pohovory s kandidáty.

Den otevřených dveří v Anglickém gymnáziu 25.1.2018 od 13 hod.

  • Rodiče a potenciální studenty po škole provedou naši studenti a umožní jim nahlédnout do tříd, kde bude probíhat vyučování.
  • Nebude chybět ani příležitost promluvit si se členy pedagogického sboru, studenty i s koordinátorkou přijímacího řízení.
  • V 15.00 hodin si studenti mohou vybrat z nabídky ukázkových hodin a rodičům nabídneme panelovou diskusi s ředitelem a širším vedením školy.

Rodiče i potenciální studenti jsou srdečně zváni!
K dispozici bude občerstvení.