Jste zde

Jana Babincová, Pavla Nešverová: Gammatone

výstava 1 / 6 / 2017___30 / 6/ 2017 

Audiovizuální prostorová instalace kombinuje videoprojekci přes vertikální objekty zavěšené v prostoru galerie White Room s jejich zvukovými výstupy. Rytmus rozmístění barevných tyčinek ovlivňuje následně rytmus hudební kompozice, jejich tvary determinují vizuální podobu projekce. Instalace se tedy stává „oživlou“ trojrozměrnou partiturou. Hudební skladba je rozložena do několika rozměrů formou různých technik – zvuku, počítačové animace a prostorové instalace. Vnitřní architektura skladby, tempo, vychází z matematického principu dělení čísla 330, rytmus je určen pozorováním zavěšených objektů. Výsledná skladba je doplněna o elektronickou postprodukci. Instalace rozvíjí zkoumání vztahu malby, grafiky, zvuku, pohybu a objektu, zaplňuje celý prostor galerie, výrazně akcentuje site-specific rozměr.

Název výstavy - Gammatone, /vyslovuj gamatón/ vzniknul složením italského slova gamma – škála, rozsah a anglického slova tone, tón. Současně evokuje název barevné škály Pantone.

Jana Babincová (*1977) ve své tvorbě již řadu let pracuje s principem kódování. Písmena abecedy převádí do tvarů, zvuků či barev. Vedle textu pracuje autorka také s hudbou, pohybem, případně strukturami odvozenými z běžného života. U zrodu většiny projektů je přítomna intuitivní inspirace. Následuje ale promyšlená cesta k realizaci, hledání principu kódování a přepisu, který závisí na charakteru jednotlivých projektů. Jana Babincová v roce 2006 absolvovala ateliér Malba III. Doc.MgA. Petra Kvíčaly na brněnské FaVU, vedoucím její diplomové práce byl Jiří Valoch. Své práce představila v řadě českých nezávislých galerií i institucí, například v pražské galerii NTK nebo MeetFactoy, Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem, Galerii města Plzně, Galerii mladých v Brně, ale také v zahraničním kontextu například v Owensboro Museum of Fine Arts, USA, nebo v rámci rezidenčního pobytu hostovaného Volkshotelem v Nizozemí. Kromě Nizozemí byla na rezidencích či stipendijních pobytech také v Belgii, Německu, Španělsku a na Slovenku. Její práce jsou zastoupeny v řadě soukromých i státních sbírek, například ve Sbírce Marek, nebo Sbírce Jiřího Valocha v rámci Národní Galerie v Praze.

Pavla Nešverová (*1985) je absolventkou Královské akademie v Haagu a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze v oboru grafický design. Ve své tvorbě se také díky jejímu předchozímu studiu varhan na Pražské konzervatoři zabývá propojení hudby a obrazu. Pavla je finalistkou ceny Czech Grand Design 2014 za vizuální styl festivalu Pražské jaro, ve kterém uplatnila své výtvarné postupy vizualizace hudby. Na Bienále v Brně 2014 jí byla udělena Cena Českých center za její interdisciplinární přístup, volně se pohybující na pomezí hudby, vizuálního umění a designu v projektu Suita Animata. Věnuje se také volné umělecké tvorbě, doposud vystavovala na skupinových výstavách v Čechách i v zahraničí, například v Německu, Nizozemí a USA. Společně s korejskou designérkou Serou Yong vytváří ilustraci pod názvem PRAOUL. Vedle výtvarné tvorby se umělkyně věnuje také skládání autorské hudby pro varhany a elektronické nástroje.

The White Room, Kolbenova 923/34a, vernisáž se koná 1. června v 18 hodin, výstava potrvá do 30.6.

Více informací na: https://www.facebook.com/events/1964918270408582/