Harmonogram přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad - březen-červen 2023 a informace k červenci a srpnu 2023

Službu přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad (VOK) zajišťuje firma AVE Pražské komunální služby s.r.o.

! VOK není určen pro odkládání objemného (nebo jiného) odpadu podnikatelskými subjekty !

Do VOK patří tyto odpady:
- nábytek
- koberce a linolea
- lyže, snowboardy, kola
- velká zrcadla
- umyvadla a WC mísy

Do VOK nepatří:
- lednice
- televizory a počítačové monitory
- zářivky a výbojky
- autobaterie
- jiné nebezpečné odpady

1) VOK je přistaven ve stanovený den na stanovišti pouze na 4 hodiny (časy jsou uvedeny v harmonogramu)
2) součástí přistavení VOKů bude obsluha, která koordinuje ukládání odpadů

Harmonogram naleznete v přiloženém dokumentu.

UPOZORNĚNÍ:
V červenci a srpnu se VOK nepřistavují.

Prosíme využívejte VOK v maximální možné míře, příp. odvážejte velkoobjemový odpad do sběrných dvorů.
Nejbližší sběrné dvory jsou v ul. Pod Šancemi a Ďáblická. Otevírací doba je Po-Pá 8:30 - 17:00 hod (v letním období do 18:00 hod), So 8:30 - 15:00 hod.
Děkujeme!!!

Související dokumenty
Přílohy